Samen op weg naar een gezonde leefstijl, zonder poespas en je hele gezin eet lekker mee

Privacybeleid Get Fit Girl

Get Fit Girl’s website is eigendom van Get Fit Girl, een gegevensbeheerder van je persoonlijke gegevens.

We hebben dit privacybeleid aangenomen, en dit bepaalt hoe we de informatie verwerken die is verzameld door Get Fit Girl, die ook de redenen aangeeft waarom we bepaalde persoonlijke gegevens over je moeten verzamelen. We respecteren jouw privacy en zorgen ervoor dat je persoonlijke gegevens op een veilige en zorgvuldige manier zal worden verwerkt, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Get Fit Girl verwerkt jouw gegevens conform artikel 4 van de AVG. Daarom is het verstandig om dit privacybeleid lezen voordat je de Get Fit Girl’s website gebruikt.

Persoonlijke informatie die we verzamelen:

Wanneer je Get Fit Girl bezoekt, verzamelen we automatisch bepaalde informatie over je apparaat, inclusief informatie over je webbrowser, IP-adres, tijdzone, en enkele van de geïnstalleerde cookies op je apparaat. Bovendien verzamelen we tijdens het browsen op de site informatie over de individuele webpagina's of producten die je bekijkt, welke websites of zoektermen je naar de site hebben verwezen en hoe je met de site omgaat. We verwijzen naar deze automatisch verzamelde informatie als 'Apparaatgegevens'. Bovendien kunnen we de persoonlijke gegevens die je ons verstrekt (inclusief naam, achternaam, adresgegevens, betalingsinformatie, enz.) verzamelen tijdens de registratie om aan de overeenkomst te kunnen voldoen. De gegevens worden bewaard tot de wettelijke bewaartermijn. Cookies worden bewaard voor de duur van jouw browsersessie.

Waarom verwerken we je gegevens?

Onze topprioriteit is de beveiliging van klantgegevens, en als zodanig kunnen we slechts minimale gebruikersgegevens verwerken, alleen zoveel als absoluut noodzakelijk is om de website te onderhouden. De automatisch verzamelde informatie wordt alleen gebruikt om mogelijke gevallen van misbruik te identificeren en statistische informatie vast te stellen over het gebruik van de website. Deze statistische informatie wordt niet op een andere manier geaggregeerd dat het een bepaalde gebruiker van het systeem zou kunnen identificeren.

Je kunt de website bezoeken zonder ons te vertellen wie je bent of zonder enige informatie vrij te geven, waardoor iemand je zou kunnen identificeren als een specifiek, identificeerbaar individu. Als je echter enkele functies van de website wilt gebruiken, als je onze nieuwsbrief wilt ontvangen, een bestelling wilt plaatsen via de website, of andere details wilt verstrekken door een formulier in te vullen, kun je ons persoonlijke gegevens verstrekken, zoals je e-mailadres, voornaam, achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en/of betalingsinformatie. Je kunt ervoor kiezen om geen persoonlijke gegevens te verstrekken, maar dan kun je mogelijk niet profiteren van sommige functies van de website. Je kunt bijvoorbeeld onze nieuwsbrief niet ontvangen of rechtstreeks vanaf de website contact met ons opnemen. Gebruikers die niet zeker weten welke informatie verplicht is, kunnen contact met ons opnemen via info@get-fit-girl.nl.

Jouw rechten:

Als je uit Europa komt, heb je de volgende rechten met betrekking tot je persoonlijke gegevens:

  • Het recht om geïnformeerd te worden (artikel 15 AVG).
  • Het recht op toegang (artikel 15 AVG).
  • Het recht op rectificatie (artikel 16 AVG).
  • Het recht om te wissen (artikel 17 AVG).
  • Het recht om de verwerking te beperken (artikel 18 AVG).
  • Het recht op gegevensportabiliteit (artikel 20, eerste lid onder a AVG).
  • Het recht om bezwaar te maken (artikel 21 AVG).
  • Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering (artikel 18 AVG).

Als je een of meer van bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via de onderstaande contactgegevens. Je verzoek wordt zo snel mogelijk beoordeeld, en uiterlijk binnen 30 dagen. Wij zijn gerechtigd je identiteit te verifiëren, wanneer je een dergelijk verzoek indient.

Bovendien, als je uit Europa komt, merken we op dat we je informatie verwerken om te voldoen aan overeenkomsten die we mogelijk met je hebben (bijvoorbeeld als je een bestelling plaatst via de website), of anderszins om onze legitieme zakelijke belangen na te streven die hierboven vermeld zijn. Houd er bovendien rekening mee dat je informatie mogelijk buiten Europa wordt overgedragen, inclusief Canada en de Verenigde Staten.

Get Fit Girl verstrekt gegevens niet op eigen initiatief aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst, om te voldoen aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen of op grond van dwingende wet- en regelgeving. Deze derden zijn tot geheimhouding verplicht op grond van een verwerkersovereenkomst en/of een wettelijke verplichting.

Links naar andere websites:

Onze website kan links bevatten naar andere websites die geen eigendom zijn van of beheerd worden door ons. Op de gegevensverwerking van derden zijn hun privacy statements en cookiebeleid van toepassing. We raden je aan om hiervan op de hoogte te zijn wanneer je onze website verlaat en de privacyverklaringen te lezen van elke website die mogelijk persoonlijke informatie verzamelt. Get Fit Girl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de werking en/of inhoud van websites van derden of hun privacypraktijken.

Informatiebeveiliging:

We beveiligen informatie die je verstrekt op computerservers in een gecontroleerde, beveiligde omgeving, beschermd tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking. We nemen redelijke administratieve, technische en fysieke voorzorgsmaatregelen om je te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking van persoonlijke gegevens onder onze controle en bewaring. Er kan echter geen gegevensoverdracht via internet of draadloos netwerk worden gegarandeerd. Bij gebruik van een onveilige en/of openbare internetverbinding komt de beveiliging voor risico van jou als gebruiker.

Juridische openbaarmaking:

We zullen alle informatie die we verzamelen, gebruiken of ontvangen openbaar maken indien vereist of toegestaan ​door de wet, zoals om te voldoen aan een dagvaarding of een vergelijkbare juridische procedure, en wanneer we geloven te goeder trouw dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, je veiligheid of die van anderen te beschermen, fraude te onderzoeken of te reageren op een verzoek van de overheid.

Contactinformatie:

Als je contact met ons wilt opnemen om meer te weten te komen over dit beleid, of als je contact met ons wilt opnemen over enige kwestie met betrekking tot individuele rechten en je persoonlijke informatie, kun je een e-mail sturen naar info@get-fit-girl.nl.

© 2021 - 2022 Get Fit Girl